NOME DO PROXECTO: JUNIOR ART CLUB®

Localización do Proxecto i Estabilidade Política

O proxecto realízase en Ghana, África Occidental. Ghana é actualmente un dos países democráticos máis estables de África Occidental. O país funciona cun sistema democrático multipartidista e está a rexírse por un sistema de Gobierno constitucional os derradeiros once años.

Descripción dos Problemas do Proxecto

Unha cidade de tres millóns de habitantes, Accra - a capital de Ghana - é unha cidade cosmopolita cun tipo de vida de metrópoli internacional. Moits adolescentes das aldeas do rural múdanse á cidade, atraídos polo modo de vida urbán: diñeiro, modernización e os seus aspectos negativos. Desafortunadamente, algúns xovenes pasan á vida da rúa sen completala súa educación. Realizan traballos manuais na cidade e viven en barriadas estando moitos expostos á violencia, a industria do sexo, drogas, abusos paternos e abandonos maiormente debidos á pobreza. O perigo de que entren a formar parte de forma permanente da cultura delictiva é elevado. Sen apoio, terán graves dificultades para pasar da niñez á idade adulta. Os nosos sectores de educación formal e informal creen que o proxecto Junior Art Club (JAC) fructificará. A inadecuación da oferta vocacional fronte ás demandas do grupo require dunha atención inmediata de forma que gran cantidade de xovenes poidan pasar da vida do ghetto á unha vida cunha habilidade profesional, civilizada e de cidadáns responsabeis.

 

Descripción das Solucións do Proxecto

O Junior Art Club (JAC) está tratando de resolvelos problemas en dous frontes. O JAC abríu centros de creatividade vocacionais nas áreas rurais para frenala emigración do rural á cidade, e fixo o mesmo nalgunhas barriadas urbáns para enfocar aos xovenes en actividades positivas. O Junior Art Club (JAC) traballa con istos nenos e xovenes, dándolles a oportunidade de amosala súa creatividade mediante a realización de performs visuais e artísticas así coma ensinándolles o negocio da industria do arte. Os voluntarios do JAC serven coma modelos de comportamento e asesoran baixo o auspicio do comité do JAC para apoiar, inspirar, e dar enerxía á xuventude de Ghana.

Fontes de Financiación

O Junior Art Club carece dunha organización que a soporte económicamente polo de agora. O JAC organiza talleres creativos, exibicións e produccións. Algúns fondos xerados polas actividades do JAC axudan a costealos materiais artísticos e outros gastos, mais para expandelo bo facer do JAC e poder levar a cabo os nosos obxetivos son necesarias gran cantidade de subvencións e donacións.

Unha subvención da súa organización axudará dunha maneira incríbel ao JAC a transformalas vidas dos xovenes para sempre xerando beneficios na zona e incrementando as actividades educativas.

Esquema da propuesta

 1. Obxetivos: O sitio web do JAC resume o noso punto de vista e os obxetivos do proyecto: A vision da nosa mision é empregalo Junior Art Club coma lugar de proba capaz de identificar e desarroialos potenciais creativos dos nenos e xovenes en diversos campos e modelos artístivos a través do sinfin de expresións do arte universal así coma proveer progresivamente de oportunidades aos xovenes para aumentalo seu nivel de vida de forma sostible i erradicala pobreza.
 2. Actividades: Ferias xuvenís nas barriadas urbáns, talleres de Arte e Artesanía: pintura; artesanía local consistente en esculturas e punzado de coiro e madeira; fotografía; deseño con ordenador; teatro (baile, drama, creación musical); colecciones de piezas de arte; corrección do traballo artístico; contacto con galerías de arte; ensino e asesoramiento; animación e ilustración; acuarios; literatura i escritos creativos; publicacións; competicións y festivais; produccións de Radio, TV y Video.

O noso principal obxetivo é integrar tódalas actividades do Junior Art Club nunha única forma de arte. Adxuntanse detalles das nuestras actividades.

 

Guiado e Asesoramiento

Os xovenes son asesorados nun amplio campo de materias que inclúe, limpeza e desarroio persoal, enfermidades de transmisión sexual, desarroio profesional e moralidad, paz e resolución de conflictos.

Arte « Fina » e Pintura

Ensínanse técnicas básicas de debuxo e pintura. Identifícase e diríxese estilos de debuxo e pintura propios. Tódalas formas i expresións de arte son incorporadas. Deseñanse productos coma posters, postais, tarxetas de felicitación e calendarios. Prepáranse para publicar ilustracións para historias escritas polos xovenes.

Creación de Artesanía, Punzado, Cerámica i Escultara

Os membros aprenden o arte de varias formas de construcción de camas, punzado de madeira e coiro, cerámica i escultura.

Deseño Gráfico, Animación i Escenografía

Os membros adquieren coñecementos básicos en paquetes informáticos coma Corel draw, adobe PhotoShop e animación 3d. Tamén incorpórase escenografía virtual. Os membros aprenden coma escanear obras de arte, descargar imaxes da cámara e convertilas en tarxetas de felicitación e calendarios.

Fotografía

Aos membros ensinaselles as partes e funcións da cámara. Aos xovenes animaselles a fotografiar vistas panorámicas e outros escenarios interesantes adecuados para fotos. As fotos tomadas convirtense en diversos tipos de productos creativos como posters, calendarios e postais i exhibicións fotográficas.

Literatura i Escritura Creativa

Os membros aprenden as técnicas básicas da escritura de historias. Explorase o basto rango de asuntos que constitúen as historias. Películas, TV e guións de Radio. Outros escritos creativos como poesía, anecdotas e rimas etc forman parte desta sesión.

Acuarios

Os membros aprenden as diferentes partes r funciones do acuario. As posíbeis formas e tamaños son discutidas e potenciase a creatividade individual.

Batik, Anudado e secado

Os membros aprenden as técnicas básicas de creación textil, empregando batik coma ilustracións. Os deseños individuais son os motivos da producción de batik.

Produccións Multimedia

As sesións de video son deseñadas para axudar a aprender prácticamente as partes e funcións da cámara. Tamén mantense sesións de Drama e películas. A documentación con vídeos e outras formas de producción de guións forman tamén parte desta sesión. A ista sesión añadirase a edición dixital.

Exhibicións

O club organiza periodicamente exhibicións dos seus productos para xerar fondos para as actividades do club. É o obxetivo do club manter istas exhibicións arredor de Ghana, África e tódolo mundo.

Publicacións

As produccións literarias do club publicaránse periódicamente. Parte do obtido eiquí adicase á educación JAC terciaria para os nenos necesitados mais brillantes.

Competicións e Festivais

O club participa en todo tipo de competicións e festivais nas areas onde lévanse a cabo as nosas actividades.

Invencións

O club anima aos seus membros a crear ou pensar ideas para inventos.

Excursións

O club organiza viaxes-taller periódicos a lugares interesantes arredor do país, e agardamos facelo a paises veciños, onde os membros poiden pintar, realizar arte fina, fotografiar e facer visitas aos museos interesantes. As excursións tamén teñen propositos recreativos.

Experiencia Previa: Fundada en Xaneiro de 2000, o JAC cumpre o seu quinto ano de funcionamiento. Vai crecendo, con traballo duro e dedicación dos 7 miembros da organización e 25 voluntarios. Hai unha lista dalgunhas das actividades realizadas ata agora na última páxina da proposta.

O JAC actualmente ten 10 ramas locais e unha rama en Italia.

O JAC está rexistrada coma organización sen ánimo de lucro en Ghana.

 

Horario: Os proxectos están en funcionamento.

A súa organización estará informada de tódala literature JAC, plataformas de medios e táboas de firmantes coma fonte de financiación do JAC.

AFILIADOS AO JAC E COLABORADORES

Ministerio de Turismo, Igrexa Metodista de Ghana - Akropong/Circuito Worakese. Sociedad Worakese, Ministerio da Xuventude e Deportes, Consello Nacional para a Coordinación da Xuventude, Consello Británico de Accra, Ministerio de Educación, Escola Luterana St Paul, Colexio de Arte Ankle, Museo Nacional de Accra, Escola Xuvenil de Secondaria Sal- Valley, Comunidad Ashaiman, Escola Xuvenil Secondaria Adeiso, Teatro infantil Shangri, Image Power Ltd, Coalición de ONGs de Ghana, Empirical Digital Services (EDS-Ghana) Drawbridge- (USA) Fundación Internacional de Arte Xuvenil (ICAF-USA), Netaid Organization, Acción sen Fronteiras, Whole Child Initiative(USA), Colours Magazine- (Italy), Exodus Ethiopian Cultural Services (Italy), Academia de Artes Visuais (ASA) - Ghana (Programa Internacional Xuvenil (IYEP) – Ghana, Ministerio de Asuntos Sociais, Autoridade Metropolitana de Accra- Ghana. Grupo de Conservación Kwame Ntifu – Rexión Central de Ghana, Cross-Cultural collaborative Inc-Ghana

EVENTOS DO JUNIOR ART CLUB 2001

EXHIBICIÓN – XUÑO – CONSELLO BRITÁNICO – Accra
EXHIBICIÓN– XULLO MUSEO NACIONAL, Accra
EXHIBICIÓN – OUTUBRO- ECOFEST-FESTIVAL-LA-PALM ROYAL HOTEL - Accra
OBRA DE NADAL – DECEMBRO ESCOLA LUTERANA ST PAUL - Accra
PROGRAMA TEMPO DE HISTORIA CO HOTEL SHANGRI-LA TEATRO PARA NENOS AO LONGO DE TODO O ANO – Accra

EVENTOS DO JUNIOR ART CLUB 2002

COMPETICIÓN DE ARTE GLOBAL ICAF – U.S.A.
LANZAMENTO DO FONDO PARA O MUSEO DOS NENOS DO JAC NACIONAL –XUÑO – MUSEO NACIONAL
EXHIBICIÓN – XUÑO – MUSEO NACIONAL, Accra
CREATIVIDADE CONTRA VIH/SIDA – NOVEMBRO – ESCOLA XUVENIL SECUNDARIA SAL VALLEY Y ESCOLA LUTERANA ST PAUL
EXHIBICIÓN - NOVEMBRO –BAZAR ASOCIACIÓN AMERICANA DE MULLERES

EVENTOS DO JUNIOR ART CLUB 2003

EXHIBICIÓN NA CANCILLERÍA DA EMBAIXADA AMERICANA EN ACCRA -FEBREIRO 24-25
EXHIBICIÓNS EN ROMA, ITALIA-XUÑO 11,12
EXCURSIÓN ÁS CATARATAS DE BOTI NA REXION ESTE -MARZO 7
EXCURSIÓN AOS XARDÍNS BOTÁNICOS DE ABURI EN ACCRA -MAIO
EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA NO RESTAURANTE BRUNCHE EN ACCRA -MAIO 23 -31
EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA NA CONFERENCIA INTERCULTURAL DA EDUCACIÓN DA UNESCO EN JYVASKYLA, FINLANDIA XUÑO 17 -18
EXHIBICIÓN NA CANCILLERÍA DA EMBAIXADA AMERICANA EN ACCRA –XULLO 30
OBRA DE TEATRO –ESCOLA XUVENIL SECUNDARIA SAL-VALLEY EN ACCRA, 2 SEPTEMBRO 2003 E DECEMBRO 2003 (PENDENTE)
PROGRAMA DE INTERCAMBIO CON FOCUS–CALIFORNIA (EN MARCHA) OUTUBRO – DECEMBRO 2003
EXCURSION AO LABORATORIO DE PROCESO DE PELÍCULAS FOTORAMA OUTUBRO 14 2003

EVENTOS DO JUNIOR ART CLUB 2004

XANEIRO 24 – 31 2004 –
EXHIBICIÓN PINTURA: `SOMBRAS DO ARCOIRIS`
FEBREIRO –ABRIL
TALLER CREATIVO INTEGRADO CON PINTURA, DEBUXO E FOTOGRAFÍA COAS 9 RAMAS DO JAC
ABRIL –MAIO
PROGRAMA DE INTERCAMBIO CULTURAL
EXHIBICIÓN CO GRUPO DE FOTOGRAFÍA FOCUS NO MUSEO DOS NENOS EN OAKLAND -USA
MAIO –XUÑO
EXHIBICION DE PINTURA PARA NENOS ENTRE 8 – 12 AÑOS –MUSEO NACIONAL ACCRA
XULLO – OUTUBRO
ESPECTACULO DE TEATRO JAC
OUTUBRO –NOVEMBRO
PROGRAMA DE INTERCAMBIO CULTURAL E ARTÍSTICO COA ESCOLA ELEMENTAL DE COLE (USA).
TALLER DE CREACIÓN DE PAZ JAC EMPRGEANDO PSICOCREATIVIDAD PARA REFUXIADOS E VICTIMAS DE GUERRA.
NOVEMBRO – DECIEMBRO
EXHIBICIÓN DUAL
EXHIBICION FOTOGRÁFICA DA HISTORIA DO JAC 2000-2004 E EXHIBICIÓN SOBRE A CULTURA DA PAZ NO CENTRO DUBOIS 4 -11 DECEMBRO 2004
PROXECTO SANKOFA 13 – 20 DECEMBRO 2004
NOITE DE CARIDADE DE JAZZ NO JAZZ OPTIMIST 19 DECEMBRO 2004

Junior Art Club – Planes do Milennio

 • Crear Ramas Locais en toda Ghana
 • Convertirse en Internacional
 • Lanzar ventas directas en liña
 • Publicacións Multimedia
 • Crear lugares de EXHIBICIÓN ocasionais
 • Galerías e Bibliotecas propias
 • Construír museos
 • Inventar
 • Atender o comercio rexional e internacional, exposicións, ferias, festivais, etc.
 • Crear unidades de investigación de propósito variado.
 • Conseguir Inversións, Socios – Crear Fondos Educativos /Servicios Escolares i Educativos
 • Produccións Multimedia ( Películas, Vídeo, Teatro e TV)

Many thanks to Pablo Casais Solano for translation.